A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nghị Công chức- Viên chức năm học 2019-2020

Sáng ngày 27/9/2019 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức năm học 2019-2020

Thực hiện công văn số 01/HDLT/LĐLĐ-PNV, ngày 13/9/2017 Hướng dẫn liên tịch V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2017 và những năm tiếp theo; Để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học qua và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Vào lúc 7h30 ngày 27 tháng 9 năm 2019, Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2019-2020. 

 Về dự Hội nghị CC-VC tại trường có Bà Trần Thị Thanh Thúy - Thành ủy viên- Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cùng 35/36 CBGVNV nhà trường (01 nghỉ hộ sản)

Chủ trì Hội nghị là cô Đặng Thị Xuân- Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ và cô Nguyễn Thị Hữu- Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị đã nghe qua

1. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng ,nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức, công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Dự thảo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 – 2020.

2. Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm qua.

3. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến từ các tổ, bộ phận về việc thực hiện Nội quy, Quy chế hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan, đơn vị và BCH CĐCS.

4. Báo cáo về công tác thu, chi tài chính năm học qua và kế hoạch thu chi tài chính năm học tới của nhà trường và CĐCS.

5. Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả thi đua năm học 2018-2019 và kế hoạch thi đua năm học 2019-2020.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học qua và phương hướng hoạt động năm học tới.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, tham luận, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thực hiện các nội dung sau: 

Hội nghị nhất trí báo cáo kết quả công tác năm học 2018-2019, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của nhà trường.

Hội nghị biểu quyết thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2019-2020     

Hội nghị kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày thành công tốt đẹp

sau đây là những hình ảnh ghi lại được


Tác giả: [Kontum]
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết