04/05/20  Tin của trường  119
Ngày đầu tiên học sinh đi học lại sau khi nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
 21/04/20  Tin của trường  111
Tuyên truyền, hưởng ứng ngày sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”;
 01/10/19  Tin của trường  137
Sáng ngày 27/9/2019 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức năm học 2019-2020
 13/09/19  Tin của trường  135
Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại trường TH Nguyễn Hữu Cảnh
 03/10/18  Tin của trường  201
Hội nghị CC-VC năm học 2018-2019