31/10/16  Thông báo giấy mời  195
Vào lúc 15h30 ngày 30/9/2016 trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2016-2017.
 05/10/16  Thông báo giấy mời  165
Năm học 2016-2017 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh có 332 học sinh. Trong đó HSDT: 133 học sinh; Nữ: 159 học sinh; Nữ dân tộc: 75 học sinh; HS khuyết tật: 75 học sinh CBGVNV: 39 người. Đảng viên: 16 người