02/11/17  Phân công chuyên môn  213
Phân công chuyên môn tháng 11/2017
 27/09/17  Chuyên môn  115
Chiều ngày 26/9/2017 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh vinh dự được đón tiếp Vụ giáo dục dân tộc
 10/01/17  Thời khóa biểu  116
Thời khóa biểu năm học 2016-2017
 05/10/16  Phân công chuyên môn  119
Phân công chuyên môn năm học 2016-2017