30/03/20  Chuyên môn  4
Bài ôn tập các khối đợt 6
 30/03/20  Chuyên môn  6
khoi 1.doc khoi 2.docx khoi 3.doc khoi 4.doc khoi 5.doc
 30/03/20  Chuyên môn  5
Bài ôn tập các khối đợt 4
 30/03/20  Chuyên môn  7
Bài ôn tập các  khối đợt 3
 30/03/20  Chuyên môn  7
Đề cương ôn tập các khối đợt 2  
 01/10/19  Tin của trường  40
Sáng ngày 27/9/2019 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức năm học 2019-2020