A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công chuyên môn tháng 11/2017

Phân công chuyên môn tháng 11/2017
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
               TP. Kon Tum, ngày 1 tháng 11 năm 2017
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, THÁNG 11 NĂM 2017
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017
                         
TT Họ và tên GV
 & CBQL
CN lớp Công tác  Số học sinh  Địa điểm dạy Số tiết  Ghi chú
(PM) K.nhiệm TS DT Nữ NDT T.chuẩn thực dạy thừa/
 thiếu
 
A B C D 1 2 2 4 5 6 7 8 9
1 Nguyễn Thị Thân 1a Tổ trưởng 1 25 0 12 0 T.chính 17 17 0  
2 Nguyễn Thị Hồng 1b   26 1 13 1 T.chính 20 20 0  
3 Thai Thị Thủy 1c   17 17 6 6 Hnor 20 20 0  
4 Y Chao 1d   10 10 4 4 Đakkia 20 20 0  
5 Cao Thị Bạch Thảo 2a Tổ trưởng 2 21 2 9 2 T.chính 17 17 0  
6 Nguyễn Thị Minh Nguyên 2b   19 0 8 0 T.chính 20 20 0  
7 Hoàng Thị Anh 2c   12 12 9 9 Hnor 20 20 0  
8 Nguyễn Thị Trúc Vỹ 2d   16 16 11 11 Đakkia 20 20 0  
9 Nguyễn Thị Thơ 3a   28 0 14 0 T.chính 20 20 0  
10 Nguyễn Thị Liên 3b   28 0 14 0 T.chính 20 20 0  
11 Tạ Thị Lan 3c   15 15 9 9 Hnor 20 20 0  
12 Võ Thị Tố Nga 3d Tổ trưởng 3 13 13 8 8 Đakkia 17 17 0  
13 Vũ Thị Huế 4a Tổ trưởng 4 32 0 13 0 T.chính 17 17 0  
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 4c Thanh tra 10 10 6 6 Hnor 18 18 0  
15 Nguyễn Thị Phương 4d   14 14 7 7 Đakkia 20 20 0  
16 Bùi Thị Tâm 5a TKHĐ trường 19 0 8 0 T.chính 18 18 0  
17 Hồ Thị Thu Dung 5b   18 0 10 0 T.chính 20 20 0  
18 Ngô Thị Thảo 5c   15 15 6 6 Hnor 20 20 0  
19 Võ Thị Thúy Ái 5d Tổ trưởng 5 16 16 9 9 Đakkia 17 17 0  
20 Nguyễn Thị Thu Hằng Mĩ thuật Vườn trường         TC-Đakkia-Hnor 20 20 0 SHCM tổ 1
21 Nguyễn Thị Nhiên PM           Đakkia 23 23 0 SHCM tổ 3
22 Nguyễn Thị Diệp PM           Trường chính 23 23 0 SHCM tổ 4
23 Võ Thị Minh Trâm PM           Đakkia-Hnor 23 23 0 SHCM tổ 2
24 Lê Thị Hiệu Âm nhạc Văn nghệ         TC-Đakkia-Hnor 20 20 0 SHCM tổ 3
25 Hoàng Thị Thủy Thể dục TDTT         TC-Đakkia 16 16 0 SHCM tổ 5
26 A Dưnh Jrai           Đakkia -Hnor 23 23 0 SHCM tổ 4
27 Trần Thị Quyên Tiếng Anh           TC-Đakkia-Hnor 23 23 0 SHCM tổ 4
28 Hoàng Công Nguyên Tin học           Trường chính 13 13 0 SHCM tổ 5
29 Nguyễn Thị Vân TPT TPT Đội         Trường chính 2 2 0 SHCM tổ 2
30 Nguyễn Thị Hữu P.HT CT CĐCS         Trường chính 4 4 0  
31 Nguyễn Thị Sim P.HT           TC-Đakkia -Hnor 4 4 0  
32 Đặng Thị Xuân Hiệu trưởng Bí thư CB         Đakkia 2 2 0  
33 Hồ Thị Lợi PM           Trường chính 23 23 0 HĐ ngắn hạn 
34 Lê Thị Đăng Hảo Kế toán Tổ trưởng VP         Trường chính 0 0 0 SH TVP
35 Nguyễn Hồ Như Thủy Văn thư           Trường chính 0 0 0 SH TVP
36 Đoàn Thị Kim Nga Thư viện Thủ quỹ         Trường chính 0 0 0 SHCM tổ 4
37 Hồ Thị Ngọc Oanh Y tế           Trường chính 0 0 0 SH TVP
38 Lê Tự Bảo Toàn Bảo vệ           Trường chính 0 0 0 SH TVP
  Tổng cộng     354 141 176 78   580 580 0 0
  Ghi chú: Ngày 01/11/2017 cô Hồ Thị Lợi nghỉ hưu theo chế độ. Nhà trường tiếp tục hợp đồng ngắn hạn cô Hồ Thị Lợi dạy số tiết là 23 tiết.  
  NGƯỜI LẬP                 HIỆU TRƯỞNG
                         
                         
                         
                         
  Nguyễn Thị Hữu                 Đặng Thị Xuân
                         

 


Tác giả: CM
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết