A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tháng 11

 PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

       Số: 03/BC-THNHC                                           Kon Tum, ngày 25 tháng 10 năm 2017.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

& TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017.

 

 
 

 

 

 

 

       Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Kon Tum.            

                                     

      Trường Tiểu học Nguyễn Hữu cảnh báo cáo kết quả công tác tháng 10 & triển khai kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2017.

       Những công việc đã triển khai và thực hiện trong tháng 10:

I.                  Công tác chính trị tư tưởng:

Sinh hoạt chủ điểm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành GD (15/10)

  1. Đối với CB,GV, NV:

       - Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn & nội quy cơ quan.

       - Đội ngũ CB, GV, NV nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, có lối sống lành mạnh và an tâm công tác.  

       - Thực hiện tốt những nội dung cơ bản về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  2. Đối với học sinh:

       - Chấp hành đúng nội quy trường, lớp. Thái độ, động cơ học tập đúng đắn. Đoàn kết bạn bè, có ý thức trong việc tham gia các hoạt động phong trào nhà trường.

       - Ý thức tự giác học tập, sinh hoạt và thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

II. Công tác chuyên môn:

     1. Dạy và học:

+ Thực hiện chương trình chuyên môn trong tháng;

+ Thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong Hội nghị CC-VC;

+ Bồi dưỡng và phụ đạo cho HS trong từng tiết học;

+ Xây dựng kế hoạch SHCM cụm Tiếng Anh và họp thống nhất kế hoạch

+ Họp cụm CM Tin học và tham dự SHCM cụm tại trường THTH Sư phạm Ngụy Như Kon Tum.

+ Sinh hoạt CM cụm 7 tại trường (27/10)

+ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH đợt 1,2

+ Kiểm tra nội bộ tháng 10/2017 theo kế hoạch;

+ Kiểm tra chuyên đề đổi mới PPDH khối 2, 3, 4, 5;

+ Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường, môn Toán lớp 5;

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động (năm, tháng, tuần): Nhà trường; Tổ chuyên môn, Tổ VP, Đội; Y tế trường học; Thư viện-TBDH;...

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa HK1 Môn Toán +Tiếng Việt khối 4,5 và khảo sát chất lượng đồi với lớp 1, 2, 3;

2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     + Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

3. Phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân HS, VS trường lớp (19 lớp);

+ Kiểm tra việc múa hát cộng đồng toàn trường.

4. Công tác bảo quản cơ sở vật chất:

+  Bảo quản cơ sở vật chất trong nhà trường.

5. Công tác khác:

+ Tổ chức vui Trung thu cho HS;

+ Tổ chức Đại hội liên đội;

    + Tập luyện Văn nghệ HS tham gia ngoại khóa chào mừng ngày NGVN 20/11.

    + Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật quý IV/2017cho CBGV-NV.

    + Triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ; kế hoạch xây dựng trường học an toàn; trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017-2018;

+ Làm thẻ học sinh phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho HS.

+ Xét nâng lương cho cán bộ, viên chức, lao động quý IV/2017.

+ Đón đoàn kiểm tra Y tế trường học (23/10) và đoàn kiểm tra các khoản thu chi đầu năm (25/10).

+ Tổ chức khám sức khỏe cho HS (30,31/10/2017)

+ Tổ chức chia tay GV nghỉ hưu (cô Hồ Thị Lợi).

6. Tồn tại:

+ Trong tháng nhà trường để xảy ra mất tài sản của nhà trường (03 máy vi tính).

          B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11/2017.

I.                  Công tác chính trị tư tưởng:

Sinh hoạt chủ điểm chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam   (20/11/1982 - 20/11/2017)

  1. Đối với CB,GV, NV:

       - Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn & nội quy cơ quan.

       - Đội ngũ CB, GV, NV nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, có lối sống lành mạnh và an tâm công tác.  

       - Thực hiện tốt những nội dung cơ bản về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  2. Đối với học sinh:

       - Chấp hành đúng nội quy trường, lớp. Thái độ, động cơ học tập đúng đắn. Đoàn kết bạn bè, có ý thức trong việc tham gia các hoạt động phong trào nhà trường.

       - Ý thức tự giác học tập, sinh hoạt và thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

II. Công tác chuyên môn:

1.     Dạy và học:

+ Điều chỉnh PCCM, thời khóa biểu.

+ Thực hiện chương trình chuyên môn trong tháng từ tuần 11 đến tuần 15;

+ Tiếp tục bồi dưỡng và phụ đạo cho HS trong từng tiết học;

+ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH đợt 2,3

+ Kiểm tra chuyên đề “Dạy học môn TV lớp 1CNGD”

+ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo TT21/2010/TT-BGDĐT.

+ Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường tháng 11/2017.

+ Triển khai kế hoạch BDTX tháng 11/2017.

+ Triển khai viết SKKN, làm đồ dùng dạy học.

+ Tổ chức giao lưu tài năng Tiếng Anh cấp trường.

+ Tập huấn quản trị Website, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo...

+ Kiểm tra hồ sơ, hoạt động tổ CM và chất lượng giảng dạy của tổ 1,2,3,4,5;

2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     + Thực hiện các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động.

3. Phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

+ Tăng cường công tác tự kiểm tra vệ sinh cá nhân HS, VS trường lớp, cắt tỉa cây xanh và rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra;

+ Kiểm tra sinh hoạt 15 phút đầu giờ và múa hát cộng đồng toàn trường.

4. Công tác bảo quản cơ sở vật chất:

+  Tăng cường công tác bảo quản cơ sở vật chất trong nhà trường.

5. Công tác khác:

+ Lập tờ trinh xin GV dạy Hợp đồng ngắn hạn do trường có GV nghỉ hưu từ ngày 01/11/2017.

+ Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường

    + Ngoại khóa chào mừng ngày NGVN 20/11.

    + Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.

                 Trên đây là báo cáo công tác tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 của trường TH Nguyễn Hữu Cảnh./.

          Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG              

            - PGD&ĐT TP (b/c);

             - Chi bộ (b/c);

            - Các bộ phận (Chỉ đạo, th/hiện);

             - Lưu VT;


Tác giả: VP
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết