14/12/17  Kế hoạch công tác  373
Căn cứ Kế hoạch số 467/PGD&ĐT-VP ngày 29/9/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về Kế hoạch công tác năm học 2017-2018; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 với những nội dung chính và thời gian cụ ...
 24/11/17  Kế hoạch công tác  360
Ngày 14 và 15/11/2017 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh phối hợp với Trạm y tế xã Đoàn Kết khám sức khỏe đầu năm học cho các em học sinh toàn trường.
 02/11/17  Phân công chuyên môn  309
Phân công chuyên môn tháng 11/2017
 10/01/17  Kế hoạch công tác  187
Kế hoạch công tác tháng 12/2016